THỜI TIẾT

Diendandulich.net
Đang Tải Dữ Liệu

HÌNH ẢNH NỔI BẬT


 
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số khách online : 3
Tổng lượt truy cập : 393002

PostHeaderIcon THÔNG TIN VỀ CÁC KHOẢN TIỀN CỦA XÃ VIÊN VÀ KHÁCH HÀNG ĐÃ CHUYỂN VÀO TÀI KHOẢN HTX

Các đơn vị chuyển tiền được cập nhật theo thứ tự thời gian gần nhất . Các đơn vị có chữ màu đỏ là chưa quyết toán các khoản tạm ứng của HTX(Tồn tại tối đa 20 đơn vị)

1/ HITACHI TRANSPORT SYSTEM VN CO LTD     Ngày chuyển   02/07/2020   SGD :6740     4.800.000 đồng

2/ CTY TNHH SAVINO DEL BENE VIET NAM    Ngày chuyển   02/07/2020   SGD :6739   7.580.000 đồng

3/ CONG TY CO PHAN HUM       Ngày chuyển   26/06/2020   SGD :6733   157.743.904 đồng

4/ CT TNHH MTV SOTRANS LOGISTICS      Ngày chuyển   26/06/2020   SGD :6732   318.761.300 đồng

5/CTCP TAP DOAN TAN LONG       Ngày chuyển   24/06/2020   SGD :6729  2.690.919 đồng

6/CTCP TAP DOAN TAN LONG        Ngày chuyển   24/06/2020   SGD :6728   59.129.070đồng

7/ CONG TY CO PHAN HUM    Ngày chuyển   24/06/2020   SGD :6727    538.002.993đồng

8/ CT TNHH MTV SOTRANS LOGISTICS    Ngày chuyển23/06/2020   SGD :6726    44.068.193đồng

9/ CONG TY CO PHAN IN TRAN PHU    Ngày chuyển 19/06/2020   SGD :6723    22.713.328đồng

10/ CTCP VAT TU NONG SAN     Ngày chuyển 18/06/2020   SGD :6721    500.000.000đồng

11/ CONG TY CO PHAN HUM    Ngày chuyển 18/06/2020   SGD :6720    149.173.882đồng

12/ MIXSCIENCE ASIA COMPANY LIMITED        Ngày chuyển 16/06/2020   SGD :6718    2.402.400đồng

13/ CTY TNHH SX&TM THIEN THANH LOC   Ngày chuyển 12/06/2020   SGD :6715    604.031.000đồng

14/ CONG TY CO PHAN HUM-HUM        Ngày chuyển 10/06/2020   SGD :6714   44.969.852đồng

15/ CT CP TAP DOAN TAN LONG Ngày chuyển 08/06/2020   SGD :6711 17.032.620đồng

16/ HITACHI TRANSPORT SYSTEM VN    Ngày chuyển 02/06/2020   SGD :6700    1.600.000đồng

17/ CT TNHH SX & TM THIEN THANH LOC    Ngày chuyển 02/06/2020   SGD :6699    300.000.000đồng

18/ CTY CP NONG NGHIEP VIET PHI (TẠM ỨNG)   ngày chuyển : 29/10/2019   SGD : 6450    347.011.665đồng

19/ CTY CP NONG NGHIEP VIET PHI (TẠM ỨNG)   ngày chuyển : 25/10/2019   SGD : 6447     81.791.010đồng

20/ CTY CP NONG NGHIEP VIET PHI (tạm ứng)   ngày chuyển : 16/10/2019   SGD : 6429    350.000.000 đồng