THỜI TIẾT

Diendandulich.net
Đang Tải Dữ Liệu

HÌNH ẢNH NỔI BẬT






 
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số khách online : 2
Tổng lượt truy cập : 396209

PostHeaderIcon THÔNG TIN VỀ CÁC KHOẢN TIỀN CỦA XÃ VIÊN VÀ KHÁCH HÀNG ĐÃ CHUYỂN VÀO TÀI KHOẢN HTX

Các đơn vị chuyển tiền được cập nhật theo thứ tự thời gian gần nhất . Các đơn vị có chữ màu đỏ là chưa quyết toán các khoản tạm ứng của HTX(Tồn tại tối đa 20 đơn vị)

1/ CTY TNHH SX&TM THIEN THANH LOC      Ngày chuyển  05/08/2020   SGD :6778     400.000.000đồng

2/ CONG TY CO PHAN HUM      Ngày chuyển  05/08/2020   SGD :6777     395.301.790đồng

3/ HITACHI TRANSPORT SYSTEM VN CO LTD    Ngày chuyển  03/08/2020   SGD :6776     6.000.000 đồng

4/ BAO THANH NIEN     Ngày chuyển  30/07/2020   SGD :6772     6.915.766 đồng

5/ CTY TNHH SX VA TM THIEN THANH LOC Ngày chuyển  30/07/2020   SGD :6771  440.000.000 đồng

6/ CONG TY CO PHAN VAT TU NONG SAN    Ngày chuyển  28/07/2020   SGD :6761  500.000.000 đồng

7/ IN TRAN PHU    Ngày chuyển  23/07/2020   SGD :6758  4.348.784 đồng

8/ CTY TNHH SX VA TM THIEN THANH LOC Ngày chuyển  23/07/2020   SGD :6757  577.551.640 đồng

9/ CTY TNHH SX VA TM THIEN THANH LOC    Ngày chuyển  23/07/2020   SGD :6756   106.700.000 đồng

10/ LE VAN SINH     Ngày chuyển  21/07/2020   SGD :6755   8.938.000đồng

11/ MIXSCIENCE ASIA COMPANY LIMITED       Ngày chuyển  16/07/2020   SGD :6754   7.679.100đồng

12/ HIEP LUC      Ngày chuyển   09/07/2020   SGD :6747   52.361.100 đồng

13/ CP VAT TU NONG SAN    Ngày chuyển   09/07/2020   SGD :6746    563.849.000 đồng

14/ CONG TY CO PHAN HUM Ngày chuyển   08/07/2020   SGD :6745 52.114.272 đồng

15/ CT TNHH MTV SOTRANS LOGISTICS      Ngày chuyển   08/07/2020   SGD :6744  4.896.421đồng

16/ BAO THANH NIEN-    Ngày chuyển   06/07/2020   SGD :6742   7.027.449 đồng

17/ CONG TY CO PHAN HUM     Ngày chuyển   03/07/2020   SGD :6741   196.092.710đồng

18/ CTY CP NONG NGHIEP VIET PHI (TẠM ỨNG)   ngày chuyển : 29/10/2019   SGD : 6450    347.011.665đồng

19/ CTY CP NONG NGHIEP VIET PHI (TẠM ỨNG)   ngày chuyển : 25/10/2019   SGD : 6447     81.791.010đồng

20/ CTY CP NONG NGHIEP VIET PHI (tạm ứng)   ngày chuyển : 16/10/2019   SGD : 6429    350.000.000 đồng